Pilbohott erbjuder västskånska företag kvalitativ coaching inom ledarskap och organisation. Coaching är en interaktiv och stödjande process som hjälper människor att utveckla förmågor och färdigheter lättare än vad de annars skulle ha gjort.

 

”Det är mitt liv på gott och ont.
Det är jag som upplever livets växlande situationer.
Ingen annan än jag själv kan leva mitt liv,
ha mina glädjeämnen och mina sorger!
Även i situationer som jag inte personligen
kan rå för, är det jag,
och ingen annan,
som befinner mig där
och måste fatta beslut
om hur jag ska hantera det inträffade.”

 

Kierkegaard
citerad av Hauge och Holgernes 1999